Osiem wyłączników tachografów w 3 dni

Pracowity weekend (2-3 czerwca br.) mieli inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie. W toku prowadzonych działań kontrolnych tylko w ciągu 2 dni zostało ujawnionych 5 przypadków prowadzenia pojazdów wyposażonych w nielegalne wyłączniki tachografów. W czterech przypadkach dotyczyło to przewoźników bułgarskich, a w jednym przypadku przewoźnika rosyjskiego. Szczególną uwagę zwróciło wysokie zaawansowanie technologiczne zastosowanych przeróbek, które z założenia miało uniemożliwić wykrycie niedozwolonych modyfikacji. Co więcej pojazdy były już wcześniej kontrolowane na drogach Europy jednak dotychczas służby kontrolne nie wykryły nieprawidłowości w tym zakresie.

Ale nie tylko w weekend trafiają się pojazdy z takimi naruszeniami.

Już następnego dnia w poniedziałek (4.06) podczas dokonywania kolejnych rutynowych kontroli wpadło trzech kolejnych przewoźników – tym razem dwóch przewoźników z Macedonii i jeden z Bułgarii.

Skala stwierdzanych w tym zakresie nieprawidłowości musi robić wrażenie. Stosowanie tego typu urządzeń to bezpośrednie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym ale także ewidentny przejaw naruszenia zasad konkurencyjności w transporcie.

Stwierdzenie podczas kontroli tego typu naruszeń to nie tylko grożąca przewoźnikowi i kierowcy kara pieniężna, ale także dodatkowe koszty przywrócenia instalacji tachografu do stanu zgodnego z prawem. Co więcej stwierdzenie podłączenia do tachografu niedozwolonego urządzenia to także jedno z najpoważniejszych naruszeń w transporcie drogowym skutkujące utratą przez przewoźnika tzw. dobrej reputacji,prowadzącej do cofnięcia licencji uprawniającej do wykonywania przewozów drogowych.