Pijany na krajowej 19

W dniu 19 listopada 2013r. o godz. 09,05 na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Kopanina zatrzymany został do kontroli pojazd członowy należący do bułgarskiego przewoźnika. W toku czynności kontrolnych ustalono że międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy był wykonywany przez załogę kierowców z Bułgarii na Litwę. Od jednego z nich – prowadzącego zespół pojazdów była wyczuwalna woń alkoholu. Badaniu na zawartość alkoholu poddano obu kierowców. Jedynie w przypadku kierującego pojazdem wynik pomiaru wskazał 0,43 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, co stanowi 0,86 ‰. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy lubartowskiej Policji , którzy przeprowadzili stosowne czynności związane z zatrzymaniem pijanego kierowcy i skierowaniem sprawy do sądu o ukaranie. W myśli polskiego prawodawstwa zawartość alkoholu we krwi powyżej 0,5 ‰ jest przestępstwem ściganym z mocy prawa.