Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie na 2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie na 2017r.

Sporządzony w trybie paragrafu 13a ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2015 r. poz.2164 z późn. zm)