Podsumowanie roku 2017

Początek roku to dobry moment do podsumowań. W 2017 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie przeprowadzili *12.138* kontroli drogowych w tym:

 • kontrole przewoźników zagranicznych – 6.691,
 • liczba skontrolowanych dni czasu pracy – 153.032,
 • kontrole przewozu osób – 1.681,
 • kontrole taksówek – 293,
 • ważenie pojazdów – 1.465,
 • badanie zadymienia spalin – 117,
 • kontrole przewozu towarów niebezpiecznych – 966,
 • kontrole przewozu żywych zwierząt – 156,
 • kontrola przewozu odpadów – 158,
 • kontrola przewozów towarów szybko psujących się – 583.

W zakresie kontroli przedsiębiorstw przeprowadzono85 kontroli obejmując analizą 97.249 dni czasu pracy kierowcy.

W wyniku przeprowadzonych czynności:

 • wydano 735 decyzji administracyjnych nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne za stwierdzone naruszenie przepisów transportowych,
 • wydano 108 decyzji administracyjnych nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne za stwierdzone naruszenia w zakresie normatywności pojazdów (przeważenia pojazdów o DMC pow. 3,5 t),
 • wydano 89 decyzji administracyjnych nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne za stwierdzone naruszenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • wydano 883 mandaty karne z tytułu wykroczeń przeciw przepisom ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • wydano 2042 mandaty karne z tytułu wykroczeń przeciw przepisom ustawy o transporcie drogowym,
 • zatrzymano 555 dowodów rejestracyjnych,
 • przeprowadzono także blisko 1000 kontroli na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Czynności te wykonywało 33 inspektorów transportu drogowego zatrudnionych w WITD
w Lublinie.