Posiedzenie Rady Konsultacyjno – Doradczej

W dniu 4 czerwca 2018 r. wzorem lat ubiegłych z inicjatywy Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w siedzibie tut. Inspektoratu obyło się posiedzenie Rady Konsultacyjno – Doradczej. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie uczestniczyli zarówno reprezentanci środowiska transportowego m.in.: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników w Białej Podlaskiej, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego z Oddziałem w Lublinie, jak również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Białej Podlaskiej oraz Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. W trakcie spotkania zostały szczegółowo przedstawione wyniki działań kontrolnych przeprowadzonych w 2017 r. oraz przyjęte kierunki działań kontrolnych na 2018r. Na spotkaniu przedyskutowano bieżące zagadnienia związane z transportem drogowym, szczególną uwagę poświęcając nawarstwiającym się problemom polskich przewoźników związanym z przewozem międzynarodowym i występującym w tym zakresie różnym formom nierównego traktowania w aspekcie zwiększenia kosztów transportowych, kontroli pojazdów wykonujących przewóz rzeczy do 3,5 t. oraz problemów związanych z kontrolą busów wykonujących przewóz do 9 osób. Omówiona została kwestia wpływu demograficznego na spadek rentowności przewoźników wykonujących transport drogowy osób oraz złego stanu technicznego pojazdów, w szczególności autobusów, którymi przewożone są dzieci do szkół. Zwrócono również uwagę na znaczny spadek przychodów podyktowany zauważalnym, a zarazem problematycznym rozwojem usług typu BlaBlaCar i innych form aktywności przewozowej niezgodnej z przepisami ustawy o transporcie drogowym. W trakcie prowadzonej dyskusji przedstawiono i omówiono negatywne praktyki stosowane przez nieuczciwych przewoźników związane ze stosowaniem wszelkiego rodzaju wyłączników w tachografach cyfrowych i analogowych. Podkreślono, iż współpraca tut. Inspektoratu i innych służb kontrolnych z terenu województwa lubelskiego ze środowiskiem transportowym jest bardzo dobrze postrzegana zarówno przez organy samorządu terytorialnego, jak również przez przewoźników.