Potężne wzmocnienie sprzętowe dla WITD Lublin

W dniu dzisiejszym – po rozstrzygniętym przetargu – Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego podpisał z firmą AMZ Kutno umowę na dostawę 5 fabrycznie nowych, oznakowanych pojazdów służbowych z zabudową biurową na potrzeby Wydziału Inspekcji WITD w Lublinie.

Jednorazowy zakup 5 pojazdów to dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie możliwość zastąpienia pojazdów obecnie eksploatowanych, które są użytkowane od 15 lat. Obecnie WITD w Lublinie posiada 12 oznakowanych pojazdów specjalistycznych z zabudową biurową, przy czym 10 z nich to pojazdy starcze niż 10 lat.

Jest to prawdopodobnie największy jednorazowy zakup takiej liczby pojazdów dokonany bezpośrednio przez WITD. Większe zakupu były realizowane ale były do zakupy centralne dla wszystkich 16 inspektoratów jednocześnie.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie do służby nowych pojazdów przyczyni się do zwiększenia skuteczności Inspekcji, poprawi także komfort kontrolowanym i kontrolującym oraz zmniejszy wpływ eksploatacji pojazdów na środowisko naturalne.

Dostawa pojazdów planowana jest w grudniu br.