Potrzebny zawód: kierowca – mechanik

Od dwóch lat w 4 szkołach naszego regionu tj.: w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Piaskach, Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 w Chełmie, Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Łukowie oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kijanach, prowadzona jest edukacja przygotowująca ucznia do zawodu kierowca-mechanik.

Nauka trwa 3 lata. Dodatkowo uczniowie w ramach prowadzonych zajęć zdobywają uprawnienia w zakresie kategorii B prawa jazdy i uzyskują kwalifikację wstępną uprawniającą do wykonywania zawodu kierowcy.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie doceniając te inicjatywy oraz wspierając osoby, które podjęły się nauki tego zawodu prowadzi zajęcia, których celem jest przedstawienie Inspekcji Transportu Drogowego jako głównego organu kontrolującego działalność transportową.

Dotychczas zajęcia odbyły się w Chełmie i Paskach a w kolejnych tygodniach planowane są w Kijanach i Łukowie

Mamy nadzieję, iż wiedza i doświadczenie inspektorów będzie przydatna w ramach kształcenia nowych kadr transportowych owocując w zawodowym życiu młodych adeptów branży transportowej.