Przedłużenie ważności zaświadczeń ADR i świadectw DGSA

Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury poinformował, iż  Polska przystąpiła do Umowy wielostronnej M324. Zgodnie z jej postanowieniami, w drodze odstępstwa od przepisów pkt 8.2.2.8.2 ADR wszystkie świadectwa szkolenia kierowców ADR, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Świadectwa te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zdał egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 grudnia 2020 r. Również w drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 ADR wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy  do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Ważność tych świadectw przedłuża się od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli ich posiadacze zdali egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 ADR przed 1 grudnia 2020 r.

Szczegóły ww. Umowy są dostępne pod linkami:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/DziennikUrzedowypoz.15-sig.pdf, https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/UmowaWielostronnaM32426.03.2020-sig.pdf, https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/MultilateralAgreementM324-1-sig.pdf .