Przekroczenie masy całkowitej bez ładunku

W dniu 24 września Inspektorzy zatrzymali do kontroli na drodze wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Huta Turobińska pojazd ciężarowy marki Nissan z zabudową typu chłodnia. Pojazd jechał bez ładunku. Po dokonaniu pomiarów rzeczywistej masy własnej okazało się, że wynosi ona 3900kg (!) podczas gdy wpisana w dowód rejestracyjny dopuszczalna masa całkowita wynosiła 3500kg przy masie własnej 2450kg. Tak rażące zaniżenie masy własnej oraz dopuszczalnej masy całkowitej ma na celu ominięcie obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o transporcie drogowym takich jak posiadanie licencji transportowej, obowiązek przeszkolenia kierowcy, zamontowania tachografu i wielu innych. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, możliwe jest również wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec diagnosty, który potwierdził w dokumencie zaniżone parametry pojazdu.