Przeładowany z trumnami

W miejscowości Kamień (droga wojewódzka nr 747) Inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie poddali kontroli pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg z uwagi na uzasadnione podejrzenie przekroczenia jego ładowności. Pojazd przewoził nowe trumny.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż masa rzeczywista pojazdu wynosi 4150 kg. Kierowca został ukarany mandatem karnym, a kontynuowanie przewozu nastąpiło dopiero po jego częściowym rozładowaniu.