Re-kontrole autobusów dowożących dzieci do szkół

Wykonane we wrześniu i październiku 2017 r. przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie kontrole autobusów, którymi wykonywano przewóz dzieci do szkół wykazały, iż około 12% pojazdów było niesprawnych. Zachodziła więc konieczność zatrzymania w tych przypadkach dowodów rejestracyjnych.

W związku z powyższym w 45 i 46 tygodniu 2017 r. postanowiono przeprowadzić re-kontrole pojazdów dowożących dzieci ale tylko w tych gminach, w których wcześniej stwierdzono nieprawidłowości.

Wykonano 21 kontroli. W 6 przypadkach ponownie zatrzymano dowody rejestracyjne. Stwierdzone naruszenia to m.in. brak ważnych badań technicznych, wycieki płynów eksploatacyjnych, uszkodzony system ABS, niesprawne oświetlenie zewnętrzne pojazdu.