Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków

Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

przyjmuje w poniedziałki

w godzinach od 14:00 do 15:00

 

Charakterystyka ilościowa załatwionych skarg i wniosków w 2015r.   Sprawozdanie