Kierownictwo

LUBELSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO
Piotr Winiarski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mirosława Wiater

NACZELNIK WYDZIAŁU INSPEKCJI
Paweł Gruszka

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU INSPEKCJI

Adam Gorgol

NACZELNIK WYDZIAŁU PRAWNEGO
Zbigniew Czochra

NACZELNIK WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO

Teresa Zinkiewicz-Kamela

KADRY I SZKOLENIA
Aneta Gawera