Szkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Realizując treść porozumienia, zawartego pomiędzy Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego a Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej inspektorzy Oddziału WI w Zamościu w dniu 8 października 2015r. na terenie przejścia granicznego w Hrebennem kolejny już raz przeprowadzili szkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Szkolenie miało na celu podniesienie wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy, którzy na co dzień, w ramach prowadzonych czynności przeprowadzają kontrole z zakresu transportu drogowego. Szkolenie obejmowało zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne z zakresu przepisów :

–  ustawy o transporcie drogowym,

–  czasie pracy kierowców,

–  stosowania i użytkowania tachografów

Podczas zajęć praktycznych, przeprowadzono kilka kontroli, podczas których inspektorzy przekazywali swoim kolegom ze Straży Granicznej  informacje zdobyte w wieloletniej praktyce, przydatne w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych.