Tegoroczny rekordzista. Zamiast 3,5 tony ważył przeszło 8 ton.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. w miejscowości Sitaniec (droga krajowa nr 17) inspektorzy
z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie m.in. ważyli pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg.

Na 5 zważonych pojazdów wszystkie przekraczały dopuszczalną masę całkowitą. Kierowcy zostali ukarani stosownymi mandatami karnymi w kwotach od 100 zł do 500 zł, a dalszą podróż kontynuowano dopiero po przeładunku i zmieszczeniu się masy rzeczywistej pojazdu w wartości dopuszczanej tj. do 3500 Kg.

Był też rekordzista. Skrzyniowe iveco przewożące mąkę w workach zamiast wymaganych 3500 Kg ważyło aż 8100 Kg.

Choć wynik wydaje się wręcz niewiarygodny to doświadczenie wskazuje, że również wartość 8100 kg zostanie jeszcze w tym roku przekroczona.

Skuteczność dzisiejszych kontroli ważeniowych dobitnie pokazuje jak ważny przy typowaniu pojazdów do kontroli jest system preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu. Systemy funkcjonujące na drogach województwa lubelskiego pozwalają na eliminowanie z ruchu pojazdów przeciążonych, co w znaczącym stopniu poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego.