Wątpliwy stan techniczny ukraińskiej naczepy

Zakaz dalszej jazdy, a także grożąca kara pieniężna dla przewoźnika i mandaty karne dla kierowców, to wynik kontroli ukraińskiego pojazdu, którą przeprowadzili inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie. Tym razem udało się uniknąć tragedii, ale praktyka kontrolna pokazuje, że takich pojazdów jest więcej.

W sobotę na drodze krajowej nr 12 na terenie powiatu chełmskiego inspektorzy
z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie zatrzymali do rutynowej kontroli ciągnik siodłowy z naczepą. Kontrola stanu technicznego opon pojazdu wykazała, że opony naczepy są skrajnie zużyte, do tego stopnia, że miejscami uszkodzona jest nawet wewnętrzna część opony zwana kordem.

Zakazano dalszej jazdy do czasu wymiany opon. Od przewoźnika pobrano kaucję w kwocie 2000 złotych na poczet grożącej kary pieniężnej, a na kierowcę nałożono także mandat karny w kwocie 200 zł.

Należy sobie uzmysłowić, że każda z opon naczepy przenosi ogromne obciążenie równe masie 3-4 samochodów osobowych. Każda awaria ogumienia samochodu ciężarowego stanowi realne zagrożenie w ruchu drogowym. Potencjalnie możliwy wystrzał opony może skutkować znacznymi stratami nie tylko materialnymi, ale także zagrożeniem życia i zdrowia kierowy pojazdu, ale także innych uczestników ruchu drogowego.

Tym razem uniknięto tragedii…