Ważenia czas nastał

Niecodzienny wynik miała ubiegłotygodniowa kontrola w m. Kamień. Najpierw zważono samochód dostawczy, którego masa własna przekraczała masę dopuszczalną. Pojazd musiał zostać zholowany. Na miejsce przyjechała laweta. Jak się okazało, kierowca lawety nigdy nie posiadał prawa jazdy kategorii C a było to konieczne by prowadzić tę konkretną lawetę. Konsekwencje będą surowe.

W ubiegłą środę w m. Kamień na drodze wojewódzkiej 747, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie prowadzili rutynowe działania kontrolne m.in. polegające na ważeniu pojazdów. Zatrzymano m.in. samochód dostawczy Iveco, którym przewożono artykuły spożywcze. Zgodnie z okazanym dowodem rejestracyjnym masa własna pojazdu miała wynosić 2800 kg a ładowność 700 kg. Po zważeniu okazało się, że pojazd zamiast 3500 kg waży z ładunkiem 4800 kg.

Ale to nie wszystko. Inspektorzy nakazali rozładunek pojazdu. Po ponownym zważeniu pustego pojazdu okazało się, że zamiast 2800 kg waży on 3800 kg czyli już bez ładunku przekraczał ustawową normę 3500 kg. Kierowca otrzymał mandat karny, zatrzymano również dowód rejestracyjny pojazdu. W związku z tak rażącym przekroczeniem parametrów nakazano usunięcie pojazdu z drogi, które przewoźnik miał zrealizować we własnym zakresie.

Po zatrzymane Iveco przyjechała laweta, którą również skontrolowano. W trakcie jej kontroli ustalono, iż kierowca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami kategorii „C”, nie posiada także aktualnych badań lekarskich oraz wymaganego szkolenia dla kierowców zawodowych. W tym wypadku na kierowcę nałożono 2 mandaty karne w kwocie 450 zł. A wobec przewoźnika i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie zostaną wszczęte postępowania administracyjne zagrożone karą pieniężną w łącznej kwocie 4000 zł.

Ostatecznie na miejsce kontroli przyjechał mąż właścicielki lawety, który posiadał odpowiednie uprawnienia i mógł kontynuować przewóz.