Ważenie pojazdów dostawczych. Współpraca Inspekcji Transportu Drogowego z Policją.

Samochód dostawczy o ładowności 100 kg? Czy to możliwe? Tak! To jest możliwe a wykazały to dzisiejsze kontrole ważeniowe.

6 sierpnia br. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie i podległymi Komendami Powiatowymi Policji przeprowadził, jednocześnie w 7 punktach województwa lubelskiego, kontrole polegające na ważeniu pojazdów dostawczych.

Statystyki z lat wcześniejszych wskazują jednoznacznie, że ten obszar działalności kontrolnej charakteryzuje się największym wskaźnikiem ujawnionych nieprawidłowości w stosunku do liczby wykonanych ważeń. W roku 2017 około 87 % zważonych pojazdów dostawczych to pojazdy przeważone. Tegoroczny rekordzista zamiast wymaganych 3500 kg ważył 8100 kg a jego ładowność była przekroczona o 800 %.

Należy zaznaczyć, iż poruszanie się po drogach pojazdów przeładowanych ma bezpośredni wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu powoduje przede wszystkim znaczne wydłużenie drogi hamowania, a przede wszystkim zwiększa ryzyko utraty stateczności pojazdu podczas wykonywania manewrów zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Ma także bardzo istotny wpływ na prawidłowe działanie układu kierowniczego, zawieszenia, ogumienia i powoduje znaczące zwiększenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Ale to nie jedyny negatywny skutek. Przeciążanie pojazdów dostawczych to także nieuczciwa konkurencja dla legalnych, licencjonowanych przewoźników wykonujących przewozy drogowego pojazdkami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg.

Kolejnym stwierdzanym niepożądanym zjawiskiem jest zaniżanie masy własnej pojazdów dostawczych tak, by tylko teoretycznie zwiększyć ich ładowność. W wielu przypadkach właściciele i użytkownicy tych pojazdów nawet nie zdają sobie sprawy jak wiele, a właściwie jak niewiele, ładunku mogą faktycznie przewieźć. Rekordziści, nawet bez ładunku, przekraczają dopuszczalną masę całkowitą 3500 Kg.

Oprócz kolejnego apelu do kierowców by nie przekraczali dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu apelujemy także do właścicieli i użytkowników pojazdów dostawczych aby przed rozpoczęciem eksploatacji pojazd został zważony bez ładunku ale z pełnym zbiornikiem paliwa i kierowcą. Umożliwi to określenie ile ładunku można na konkretny pojazd załadować.

Wyniki dzisiejszej akcji niestety potwierdziły wcześniejsze spostrzeżenia kontrolujących. Zważono 97 pojazdów z ładunkiem. 60 z nich było przeważonych. W 10 przypadkach stwierdzono także zaniżenie masy własnej pojazdu względem wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Na kierujących nałożono łącznie 65 mandatów karnych. Zatrzymano 17 dowodów rejestracyjnych.

Odnotowania wymaga jeszcze przypadek gdy po zważeniu pustego pojazdu okazało się, iż jego faktyczna ładowności wynosi ok. 100 kg i to pod warunkiem, że kierowca nie zabierze pasażera. Jaka jest wartość użytkowa takiego pojazd ? Czy obecny użytkownik kupiłby ten pojazd, gdyby wiedział o jego możliwościach przewozowych ? Jeszcze raz więc apelujemy: ważcie pojazdy przed zakupem !!!

Możemy także już dziś potwierdzić, że współpraca służb w zakresie kontroli ważeniowych pojazdów dostawczych będzie w przyszłości kontynuowana.