Wojewoda lubelski z wizytą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

Dnia 20 grudnia 2017 r. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotkał się
z kierownictwem i pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu
Drogowego w Lublinie, aby porozmawiać o mijającym roku i zapewnić o
swoim wsparciu w centrali dla działań tej służby.

Wojewoda wizytował WITD w Lublinie na zaproszenie szefa tej jednostki
Piotra Winiarskiego. Podczas spotkania rozmawiano o bieżącej sytuacji,
ale też o planach na przyszłość. Dyskutowano m.in. na temat ewentualnych
podwyżek dla pracowników inspekcji. Na zakończenie były życzenia
świąteczno-noworoczne oraz dzielenie się opłatkiem.

Z przedstawionych podczas spotkania danych wynika, że w WITD w Lublinie
pracuje 51 osób, w tym 43 to członkowie Korpusu Służby Cywilnej, zaś
osiem to pracownicy zatrudnieni poza KSC. Wyposażenie inspekcji to m.in
dwanaście pojazdów specjalistycznych oznakowanych, dwa pojazdy
wyposażone w videorejestrator oraz dwa motocykle.

Plany kontrole na rok 2017 obejmowały m.in. 11.742 kontroli drogowych

w tym:

– kontrole przewoźników zagranicznych -5.871

– kontrole dni czasu pracy – 66.873

– kontrole przewozu osób – 1.526

– kontrole taksówek – 235

– ważenie pojazdów – 1.409

– badanie zadymienia spalin – 117

– kontrole przewozu towarów niebezpiecznych – 939

– kontrole przewozu żywych zwierząt – 117

– kontrola przewozu odpadów – 117

– kontrola przewozów towarów szybko psujących się – 352

Plany te zostały przez WITD w Lublinie zrealizowane.