Wybuchowy problem

Huczne obchody Nowego Roku już za na mi, więc zdziwienie kontrolujących inspektorów było spore, gdy w kontenerze białoruskiego pojazdu ujawnili 25 ton silnych fajerwerków.

W czwartek 16 stycznia 2020 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie, na terenie przejścia granicznego w Dorohusku, skontrolowali białoruski pojazd przewożący z portu w Gdyni na Ukrainę 25 ton silnych fajerwerków. Kontrola wykazała, że tekturowe opakowania z towarami niebezpiecznymi nie są zamocowane w sposób prawidłowy a jedynie zostały ułożone na ładowni. Dodatkowo pojazd był niewłaściwie oznakowany przy takim rodzaju przewozu. Podkreślić należy, że przewożone materiały wybuchowe muszą być zamocowane w sposób prawidłowy z uwagi na istniejącą możliwość wybuchu w sytuacji przemieszczania się poszczególnych, pojedynczych opakowań.

W związku z powyższym od przedsiębiorcy pobrano kaucję na poczet grożącej mu kary pieniężnej a dalsza podróż była kontynuowana dopiero po dokonaniu właściwego zamocowania ładunku i poprawnym oznakowaniu pojazdu.