Wyłącznik tachografu w rosyjskim ciągniku

Nietypowy wyłącznik tachografu został ujawniony podczas rutynowej kontroli Inspekcji Transportu Drogowego na drodze krajowej nr 68 w okolicach Koroszczyna.

W poniedziałek, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie, wykonując rutynowe działania kontrolne zatrzymali rosyjski pojazd wykonujący transport bojlerów
z Włoch do Rosji. Po wnikliwej analizie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że pojazd wyposażony jest w dość nietypowy, nielegalny wyłącznik tachografu. Manipulacja była możliwa poprzez włożenie w gniazdo OBD czytnika kodów błędów, który w środku miał ukryty element umożliwiający blokowanie tachografu. Co ciekawe, samo włożenie czytnika w gniazdo OBD nie blokowało tachografu. Dodatkowo należało użyć zdalnego sterowania (pilota), który uruchamiał blokadę. Pojazd został skierowany do uprawnionego warsztatu, gdzie potwierdzono manipulację. Następnie wymieniono tachograf na urządzenie nowe, które zapobiegnie ewentualnym próbom manipulacji. Za manipulacje czasem pracy wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne, co może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w kwocie do 12.000 złotych.
Manipulacje rejestracją czasu pracy kierowcy, to stwarzanie skrajnego zagrożenia w ruchu drogowym, a także naruszenie zasad uczciwej konkurencji pomiędzy przewoźnikami drogowymi.