Wyłącznik tachografu

Wyłącznik tachografu w pojeździe przewożącym krowy. To już kolejny taki przypadek.

W piątek 11 stycznia br. inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd należący do polskiego przedsiębiorcy wykonujący transport 35 krów
z Danii do Rosji.

Analiza danych zapisanych na tachografie cyfrowym wykazała, że dwuletni pojazd został wyposażony w nielegalny wyłącznik tachografu umożliwiający rejestrowanie okresu odpoczynku w czasie gdy pojazd był w ruchu.

Pojazd skierowano więc do uprawnionego warsztatu gdzie potwierdzono przypuszczenia kontrolujących a następnie doprowadzono system tachografu cyfrowego do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, by pojazd mógł kontynuować swą dalszą podróż.

Stwierdzone nieprawidłowości będą skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego. W tym wypadku łączna kara pieniężna dla przedsiębiorcy może zbliżyć się do kary maksymalnej tj. 12.000 złotych.