Zarządzenie Nr 17/2018 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie na 201

PDF